Bestuurders en beleidsmakers bij organisaties en overheden geven aan behoefte te hebben aan een communicatief handelingsperspectief in de zin van kennis en tools. Daarnaast vinden burgers die in energiecollectieven actief zijn, nog onvoldoende aansluiting bij medeburgers. Daarom werkt de Hanzehogeschool Groningen (lectoraat Communication & Sustainable Society) in dit onderzoek samen met de Hogeschool Utrecht (PubLab), communicatieadviesbureau EMMA en Ús Koöperaasje om een energiecommunicatie-instrument te ontwikkelen waarmee hoogbetrokken burgers, bestuurders en beleidsmakers op het gebied van de energietransitie effectiever kunnen opereren.

(No) doom & gloom

Blijf niet hangen in ‘het werven van leden’ met rampscenario’s

Lees meer

Grassroot-sentimenten zijn essentieel

Als er al opvattingen leven over energietransitie, dan is het zaak daarbij aan te sluiten

Lees meer

Collaborative is key

Als burgers (publieke opinie), experts, bedrijven én overheid samen aan de slag gaan, is de slaagkans vele malen groter

Lees meer

Social is crucial

Personal values vormen een belangrijke drive om tot succesvolle projecten te komen

Lees meer

Personal value

Er zijn verschillende fases in grassroot-processen/projecten te definiëren

Lees meer

Money matters

Profijtbeginsel is een belangrijke motivator: ‘het scheelt in de  portemonnee.’

Lees meer

Seed money

Seed money van de overheid (of markt) maakt van het kasplantje een volwaardige stek

Lees meer

Vage kennissen

Een belangrijke factor in de samenwerking tussen partijen is de mate waarin mensen elkaar herkennen en sociaal plaatsen zonder elkaar persoonlijk te kennen

Lees meer

Social is snelheid

Sociale media kunnen op verschillende manieren worden in gezet als versneller

Lees meer

Herken de fase

Er zijn verschillende fases in grassroot-processen/projecten te definiëren

Lees meer

Small is beautiful

Acties moeten haalbaar zijn, zodat de verwachtingen kunnen worden waargemaakt

Lees meer

Context centraal

Positivisme is nodig om collectieven tot collectieven te maken

Lees meer