Daar waar ‘aanklagen’ goed werkt om de politieke en maatschappelijke agenda in te richten of te sturen, is positivisme nodig om collectieven tot collectieven te maken. Daarbij leggen we niet of minder focus op: ‘met warm water je handen wassen is slecht voor het milieu en energieverspillend’, als de geldende/heersende norm is dat ‘warm water in combi met zeep goed is voor het doden van bacteriën’ Ergo: aansluiten in toon en context.

 

Achtergrond

Lokale kracht: verkenning van motivaties van burgemeesters en succesfactoren voor gemeenten om voor volledig hernieuwbare energie te gaan (local power: exploring the motivations of mayors and key success factors for local municipalities to go 100% renewable energy)
Henner Busch en Kes McCormick (2014)
Energy, Sustainability and Society 4.1 (2014): 1-15

Busch en McCormick onderzochten drie verschillende dorpen, te weten: Turnow-Preilack met Duitslands grootste zonne-energiecentrale, Prenzlau en Feldheim, het eerste energie-onafhankelijke dorp in Duitsland. Busch and McCormick onderstepen dat er verschillende factoren (waaronder: bestuurlijke kracht, besluitvormingsprocessen, houding en verwachtingen, acties en hun resultaat, etc)  een belangrijke rol spelen. Zij stellen echter ook vast dat de burgemeesters in deze drie plaatsen een belangrijke rol hebben gespeeld om hun gemeenschap ‘mee te nemen’ in de energietransitie in hun dorp. Ook onderstrepen de auteurs dat inzichten uit de Theory of Planned Behavior helpen om ‘de individuele besluitvorming van de belangrijkste actoren’ op een positieve manier te beïnvloeden.

Ook wijzen ze op het belang van financieel gewin: als je er financieel (ook) beter van wordt, is groene energie snel geïmplementeerd. Wel spelen er in hun ogen ook andere factoren een rol: het ‘sociale welzijn van hun gemeente’, bijvoorbeeld. Of ‘het versterken van het gemeenschapsleven’. Meer abstracte factoren, zoals klimaatverandering of een bijdrage aan de verduurzaming in het algemeen spelen een ondergeschikte rol.