Publieke familiariteit: een belangrijke factor in de samenwerking tussen partijen is de mate waarin mensen elkaar herkennen en sociaal plaatsen zonder elkaar persoonlijk te kennen (publieke familiariteit). Dat draagt namelijk bij aan het vermogen van mensen om hun omgeving sociaal te interpreteren en te ordenen. Hierdoor voelen ze zich veilig. Die onderlinge bekendheid legt de basis voor het durven en willen aangaan van relaties met anderen, bijvoorbeeld om samen zaken op te pakken en te verbeteren. Des te meer ‘productieve relaties’ in een (gewenste) samenwerkingscontext ontstaan, des te sterker mensen ervaren dat zij als collectief zelfredzaam zijn.

 

Achtergrond

Best persons en hun betekenis voor de Nederlandse achterstandswijk
G.J.M. van den Brink, M.J. van Hulst, L.J. de Graaf en T. van der Pennen (2012)
Den Haag: Boom/Lemma

Buiten de lijntjes kleuren, creatief omgaan met regels of voorschriften en goed naar bewoners kunnen luisteren – het zijn slechts enkele kwaliteiten van de best persons die centraal staan voor Van den Brink Van Hulst, De Graaf en Van der Pennen. Het gaat om probleemoplossers die in staat zijn om anderen aan zich te binden. Ze worden best persons genoemd omdat ze opvallen door hun onorthodoxe aanpak en doordat ze een zichtbaar resultaat boeken. Ze werken onder meer in Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Zwolle en Leeuwarden. De best persons werden in hun dagelijkse werk geobserveerd en ondervraagd. Deze creatieve mensen zijn een voorbeeld voor anderen doordat ze een combinatie van ondernemerschap en betrokkenheid aan de dag leggen. Dit boek portretteert hen maar het analyseert ook wat ze voor het dagelijkse werk in achterstandswijken (kunnen) betekenen.